Zajímá Vás, jak při poskytování právních služeb postupuji?

Nejprve Vám poskytnu konzultaci zdarma, v rámci které navrhnu řešení Vašeho případu a odhadnu svou odměnu. Většinu úkonů naceňuji pevnou částkou. V některých případech (např. pravidelné konzultace) je na místě hodinová sazba. Nemusíte se bát, že Vám budu fakturovat každý email nebo telefon. Fakturuji opravdu jen odbornou práci. A hlavně vždy dopředu víte, kolik zaplatíte.

Pokud se dohodneme na spolupráci, pošlu Vám první výstup do 3 pracovních dnů. Problém není ani dřívější termín, pokud Vaše věc spěchá. Nepožaduji žádné expres příplatky. 

Můžete ode mě očekávat odbornost, zkušenosti, efektivitu a v neposlední řadě empatický přístup.

 

Ani já nemám ráda, když na mě lékař vychrlí změť odborných výrazů a odcházím se zprávou, které nerozumím. Proto dbám na to, aby klienti mým výstupům rozuměli a nesnažím se nikoho ohromit „redundantními výrazy“. Upozorňuji na rizika a neslibuji zázraky. Zároveň však vždy hledám řešení, „jak to půjde“. 

 

Specializuji se zejména na následující oblasti:

Soudní spory

Na základě Vašich podkladů posoudím Vaše šance na úspěch v soudním sporu nebo při mimosoudním vyjednávání a navrhneme Vám postup. Připravím předžalobní výzvu, zastoupím Vás před soudem nebo budu jednat s protistranou o narovnání. 

Pokud jste na straně žalované, připravím Vám procesní obranu. Pomůžu Vám také v exekučním řízení. Posoudím, zda je exekuce vedena oprávněně a zda není dán důvod pro její zastavení.

Korporátní a obchodní právo

Založím Vám obchodní společnost a zajistím pro ni kompletní právní servis. Budu Vás informovat o Vašich povinnostech statutárního orgánu. Pomůžu Vám se změnami ve struktuře či řízení Vaší obchodní společnosti. Zajistím vše potřebné na valnou hromadu, aby nemohla být prohlášena za neplatnou.

Provedu kompletní due diligence obchodní společnosti, podílu nebo akcií, které máte v plánu koupit. Prakticky a jednoduše. Tak, abyste se nemuseli probírat desítkami stránek, než se dostanete k závěrům a doporučením. Následně připravím i smluvní dokumentaci pro celý obchod.

Připravím vzorové smlouvy pro Vaše podnikání, kterým budete rozumět. Pokud již máte osvědčené vzorové smlouvy nebo korporátní dokumenty, provedu jejich audit a zajistím, aby byly v souladu s nejnovější právní úpravou. Na Vaše přání můžu také Vaše vzory upravit do srozumitelnější a jednodušší formy.

Zastoupím Vás v obchodněprávních sporech u soudu. Ať na straně žalobce nebo straně žalované. 

Právo nemovitostí

Poskytuji kompletní právní zajištění převodu nemovitostí. Od rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, kupní smlouvy až po návrh na vklad do katastru nemovitost. Není ale problém připravit třeba jen kupní nebo darovací smlouvu, nebo zajistit advokátní úschovu. Poradím Vám i s dokumenty souvisejícími s hypotéčním úvěrem.

Pokud nemovitost ještě nestojí, připravím nebo zreviduji smlouvu o dílo a pomůžu se stavebním řízením.

A pokud již nemovitost vlastníte, pomůžu Vám s věcnými břemeny, nájemními vztahy nebo vymáháním pohledávek.

Poskytuji právní služby také realitním kancelářím, developerům a společenstvím vlastníků jednotek. 

Trestní právo

Poskytuji komplexní obhajobu v trestních řízeních. Umím ale poskytnout právní pomoc i při jednotlivých úkonech orgánů činných v trestním řízení, jako je podání vysvětlení, nebo výslech svědka. Zastupuji poškozené a pomáháme uplatnit jejich nárok na náhradu škody. 

Pomůžu Vám také připravit trestní oznámení, dbám při tom na výstižný popis skutku, ke kterému doplňuji právní hodnocení. Dělám vše proto, aby nebyl případ odložen.

Vymáhám náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené nezákonným trestním stíháním.

Úpadkové právo

Zastupuji věřitele a dlužníky v insolvenčním řízení a incidenčních sporech. Poskytnu Vám také právní poradenství při koupi a prodeji pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení, právní poradenství při reorganizaci a restrukturalizaci obchodních společností nebo i právní poradenství v oblasti oddlužení fyzických osob.