Pavla Hasmanová

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Při studiu právnické fakulty jsem působila jako asistentka senátora Parlamentu ČR a spolupracovala s občanským sdružením zabývajícím se ochranou obyvatel v krizových situacích.

Po absolvování právnické fakulty jsem působila jako advokátní koncipient v renomované pražské advokátní kanceláři. V roce 2011 jsem absolvovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze rigorózní řízení a získala titul JUDr. Od roku 2011 jsem advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory.

Specializuji se na zastupování klientů v soudních řízeních, na obchodní právo a právo nemovitostí. Mám také zkušenosti v oblasti práva úpadkového a práva informačních technologií.

Právní služby poskytuji v jazyce českém a anglickém