JUDr. Pavla Hasmanová, advokát

Tel: +420 724 515 011
Mail: hasmanova@halg.cz

 

Sledujte nás i na sociálních sítích:

Česká advokátní komora je pověřena řešením
případných mimosoudních sporů mezi advokátem a spotřebitelem v souvislosti s
poskytováním právních služeb. A já jsem pověřena Vás o tom informovat. Doufám,
že to nebude třeba, ale více informací naleznete případně na www.cak.cz.